Kętrzyńska Karta Rodziny 3+

Kętrzyńska Karta Rodziny 3+

Rada Miejska w Kętrzynie uchwałą nr XVIII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3 +”, która przypominamy została wprowadzona od dnia 1.01.2014 r. na mocy uchwały Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013r.

Uchwała Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie

Zasady programu

Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe zasady wydawania i korzystania z karty oraz nowy wzór wniosku.

1. Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności i datę urodzenia użytkownika.

Zostań naszym partnerem. Dzięki Kętrzyńskiej Karcie 3+ zdobędziesz nowych klientów.

Już dzisiaj wypełnij i podpisz z nami porozumienie.

ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 05 20